MULLAJ AGRITURAL BUSINESS

M.a.B Albania operon ne fushen e makinerive bujqesore me nje eksperience mbi 20 vjecare. Ne jemi furnizues te mjeteve bujqesore  te reja dhe te perdorura te te gjitha markave perendimore, nga traktore me goma ose me zinxhire deri ne agregate te ndyshem  te sektorit bujqesor. 
M.a.B. Albania eshte ne gjendje per te permbushur te gjitha kerkesat tuaja duke perfshire sherbimin, mirmbajtjen, kolaudimin total ose parcial, pjese kembimi te reja dhe te perdorura, trajnimin dhe konsulencen.

Pjese Kembimi

DESHIRONI TE SHIKONI OFERTAT TONA  MUJORE? SHIKONI BROSHUREN ONLINE!